Home

 Historia

Członkowie

Statut

Specjalizacja

Teksty

Galeria

Teatry lubelskie

Piąta Ściana

 

 

 

 

Squirel

Copyright © 2006

Witamy na stronie Studenckiego Koła Artystyczno - Naukowego Teatrologów, przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Tutaj zapoznasz się z wszelkimi informacjami na temat naszego Koła oraz dowiesz się wszystkiego na temat inicjatyw przez nas organizowanych.

 

W celu łatwiejszej nawigacji po stronie zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat poszczególnych działów:

Home - gdzie właśnie się znajdujesz. Tutaj publikujemy również najnowsze Newsy dotyczące 

działalności Koła.

Historia - gdzie zapoznasz się z działalnością Koła w przeszłości i z historią jego założenia.

Członkowie - gdzie znajdziesz listę osób związanych z naszą organizacją.

Statut - regulujący prawną działalność Koła na UMCS w Lublinie.

Specjalizacja - gdzie otrzymasz wszelkie informacje dotyczące działalności specjalizacji.

teatrologicznej działającej przy Instytucie Filologii Polskiej, w tym siatkę zajęć i nazwiska wykładowców.

Teksty - gdzie znajdziesz napisane przez nas recenzje przedstawień teatralnych, referaty oraz

przeprowadzone przez członków Koła wywiady.

Galeria - gdzie będziesz mógł zobaczyć zdjęcia związane z działalnością Koła, naszymi wyjazdami i organizowanymi przez nas imprezami.

Teatry lubelskie - gdzie zorientujesz się jakie grupy teatralne działały i działają w Lublinie.

Piąta Ściana - wybrane materiały z gazetki festiwalowej. 

 

NEWS

 

4 - 7 października 2006 - XI Międzynarodowy Festiwal "Konfrontacje Teatralne"